#socialdistance w służbie zdrowia

2020 Magdalena

#socialdistance w służbie zdrowia

Aktualna sytuacja na świecie związana z pandemią COVID-19 zobligowała wszystkie działy gospodarki do zachowania szczególnej ostrożności i wprowadzenia wielu obostrzeń m.in. zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.

Służba zdrowia

Osoby pracujące w służbie zdrowia są grupą wyjątkowo narażoną na zakażenie koronawirusem. Wszelkie kontakty społeczne powinno zredukować się do minimum, ale niestety nie zawsze jest to możliwe.

Kontakt pomiędzy personelem medycznym, a lekarzami można usprawnić przy pomocy systemów tourguide. Urządzenia są małe, lekkie i w żaden sposób nie przeszkadzają w codziennej pracy. Lekarz opiekujący się osobami chorymi może przekazywać dyspozycje pielęgniarkom, które znajdują się nawet w pomieszczeniu obok. Systemy tourguide zapewniają w tym przypadku nie tylko niezawodny sposób komunikacji na odległość, ale także usprawniają pracę służby zdrowia.

Napisz do nas