#socialdistance w przemyśle

14 czerwca 2020 Magdalena

#socialdistance w przemyśle

Aktualna sytuacja na świecie związana z pandemią COVID-19 zobligowała wszystkie działy gospodarki do zachowania szczególnej ostrożności i wprowadzenia wielu obostrzeń m.in. zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.

Przemysł

Systemy tourguide i audioguide wykorzystywane są w przemyśle nie od dzisiaj z uwagi na częste towarzystwo głośno pracujących maszyn. Systemy tour guide świetnie sprawdzają się w środowisku o podwyższonym hałasie i ułatwiają komunikację pomiędzy pracownikami czy osobami, które zwiedzają fabrykę czy linię produkcyjną. Obecnie bardzo ważne jest zachowanie min. 1,5 m odległości pomiędzy pracownikami – a co za tym idzie odległość pomiędzy pierwszą a ostatnią osobą w grupie może być znaczna.
Nasze systemy bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem!

Dzięki systemom tourguide pracownicy mogą zachować pomiędzy sobą bezpieczny dystans np. w odstępach przy linii produkcyjnej i bez problemu komunikować się w hałasie. Komunikacja może odbywać się jednokierunkowo lub dwukierunkowo.

Napisz do nas