Obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r.

1. Organizatorem niniejszej promocji jest firma Mexpo Przemysław Diering z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Pułaskiego 8, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 584- 107-63-75.

2. Klient uzyska prawo do skorzystania z Promocji tj. otrzymania kuponu rabatowego na kolejne zakupy jeśli spełni łącznie następujące warunki:
a. złożonych i opłaconych w okresie od 25 listopada do 20 grudnia, przy czym aby kupon rabatowy na kolejne zamówienie zyskał ważność, data otrzymania zapłaty (na podstawie faktury proforma) za aktualne zamówienie nie może być późniejsza niż 20 grudnia 2019 roku,
b. dotyczących modeli Okayo WT-300, WT-350, mGuide Pellegrino oraz Pellegrino 2,
c. za minimalną kwotę łączną 5 000 zł netto
d. w skład kolejnego zamówienia objętego kuponem rabatowym muszą wchodzić słuchawki jednorazowe (1000 szt.) i/lub min. 100 szt. słuchawek wielorazowych SH-2. Oprócz wymienionych akcesoriów w skład zamówienia objętego kuponem rabatowym mogą wchodzić inne akcesoria, a także nadajniki i odbiorniki.

3. Wysokość kuponu rabatowego do wykorzystania podczas kolejnych zakupów jest uzależniona od wysokości zamówienia złożonego i opłaconego do 20 grudnia.
a. zakup 5000-7500 zł netto – kupon rabatowy w wysokości 500zł
b. zakup 7501-9500 zł netto – kupon rabatowy w wysokości 600zł
c. zakup 9501-więcej zł netto – kupon rabatowy w wysokości 750zł

4. Upust z tytułu kuponu nie sumuje się z innymi upustami.

5. Warunkiem skorzystania z Promocji tj. otrzymania kuponu rabatowego jest dokonanie przelewu nie później niż do godziny 23:59 dnia 20 grudnia i przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia jego wykonania.

6. Do realizacji przelewu za zamówienie objęte promocją wystawiona zostanie faktura proforma ważna TYLKO do końca promocji świątecznej tj. 20 grudnia 2019 r.

7. Kupon rabatowy zostanie wysłany w formie elektronicznej (e-mail). Aby mógł być zrealizowany przy kolejnym zamówieniu – musi zostać przedstawiony MEXPO (odesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej) przed wystawieniem proformy za kolejne zamówienie.

8. Kupon rabatowy:
a. nie podlega wymianie na gotówkę,
b. jest jednorazowy,
c. MEXPO nie zwraca wartości różnicy pomiędzy wartością kuponu,
a wartością zamówienia z jego użyciem. Wartość zapisana na kuponie stanowić będzie wartość jednorazowego upustu zastosowanego do zamówienia.

9. Kupon rabatowy jest ważny do 30 czerwca 2020 r.

10. Organizator promocji będzie przetwarzać dane osobowe uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@systemtourguide.com W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.

Napisz do nas