1. Upustem promocyjnym objęte są zamówienia:
  1. złożone i opłacone w okresie od 1 do 20 kwietnia, przy czym aby zamówienie zostało objęte zniżką promocyjną data otrzymania zapłaty nie może być późniejsza niż 19 kwietnia 2019 roku,
  2. dotyczące modeli Okayo WT-300, Okayo WT-350, mGuide Pellegrino 2, mGuide DLR-1 z lub bez akcesoriów.
  3. obejmujące minimum 50 sztuk odbiorników.
 2. Wysokość upustu promocyjnego jest uzależniona od daty opłacenia zamówienia:
  1. w przypadku otrzymania zapłaty w dniu 1 kwietnia 2019 (poniedziałek) upust promocyjny wynosi 20% (dwadzieścia procent),
  2. w przypadku otrzymania zapłaty w dniu 2 kwietnia 2019 (wtorek) – upust promocyjny wynosi 18%,
  3. w przypadku otrzymania zapłaty w dniu 3 kwietnia 2019 (środa) – upust promocyjny wynosi 17%,
  4. w przypadku otrzymania zapłaty w dniu 4 kwietnia 2019 (czwartek) – upust promocyjny wynosi 16%,
  5. w przypadku otrzymania zapłaty w dniu 5 kwietnia 2019 (piątek) – upust promocyjny wynosi 15%,
  6. w przypadku otrzymania zapłaty w dniu 8,9,10,11 lub 12 – upust promocyjny wynosi odpowiednio 12, 11, 10, 9 lub 8%,
  7. w przypadku otrzymania zapłaty w dniu 15, 16, 17, 18 lub 19 – upust promocyjny wynosi 5%.
 3. Upusty Promocji Wielkanocnej nie sumują się z innymi upustami.
 4. Warunkiem przyznania odpowiedniego upustu jest otrzymanie zapłaty przez MEXPO poprzez zaksięgowanie przelewu na rachunku bankowym MEXPO lub przesłanie mejlem potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej do godziny 17 dnia odpowiadającego danej wysokości upustu.
 5. Do realizacji przelewu za zamówienie objęte promocją wystawiona zostanie faktura proforma ważna TYLKO do końca dnia jej wystawienia. Realizacja przelewu na podstawie proformy z datą wcześniejszą niż aktualna może skutkować koniecznością dopłaty różnicy wynikającej z mniejszego upustu przyznawanego w kolejnych dniach promocji.

Napisz do nas