Bycie niezależnym i korzystanie z rozwiązań umożliwiających np. samodzielne przejście po wystawie są szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami. W instytucjach kulturalnych czy innych placówkach użyteczności publicznej szczególnie ważne jest, aby wszyscy, niezależnie od poziomu sprawności mogli poruszać się po obiekcie i aby był on dostępny dla każdego. 

Nowoczesne systemy tourguide i audioguide sprawdzą się m.in dla:

  • osób z dysfunkcjami wzroku
  • dzieci i osób starszych
  • osób z niepełnosprawnościami
  • osób noszących aparaty słuchowe

Dzięki systemom audioguide wszystkie te osoby mogą samodzielnie, bez potrzeby asysty zwiedzać np. ekspozycję w muzeum czy uczestniczyć w wycieczce z przewodnikiem.

Zaprojektowane z myślą o potrzebach OZN

  • czytelne wyświetlacze o wysokim kontraście
  • wypustki na klawiaturze lub obudowie, które ułatwiają osobom niewidomym i niedowidzącym obsługę systemu
  • regulacja dźwięku i jego szeroki zakres są pomocne szczególnie osobom niedosłyszącym
  • zaprojektowane tak, aby pewnie leżały w dłoni i mogły być obsługiwane przez osoby np. z niepełnosprawnością ruchową 

Automatycznie odtwarzane audycje

Audycje z urządzeń audioguide mogą uruchamiać się automatycznie dzięki czemu osoby z różnymi niepełnosprawnościami będą mogły bez pomocy osób trzecich zwiedzić wystawę i odsłuchać przygotowane nagrania. Mogą one prowadzić zwiedzającego po obiekcie, dzięki czemu może płynnie przejść i zapoznać się ze wszystkimi eksponatami, które znajdują się w placówce.

Pętla indukcyjna

Jest to system wspomagania słuchu dla osób z niepełnosprawnością słuchu, które korzystają z aparatów słuchowych lub implantów. Dzięki pętli indukcyjnej pozbawiony szumów i zakłóceń dźwięk dociera prosto do ucha osoby niedosłyszącej. Pętla indukcyjna może być zamontowana w przestrzeni np. poprowadzona pod dywanem w sali konferencyjnej, a także może występować w formie smyczy zakładanej na szyję, podpinanej bezpośrednio do urządzenia tourguide lub audioguide. 

System HAC

System HAC – Hearing Aid Compatibility pozwala osobom z niepełnosprawnością słuchu odbierać dźwięki bez dodatkowego elementu jakim jest naszyjna pętla indukcyjna. 

Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach – audiodeskrypcja

Często osoby niewidome nie uczestniczą w widowiskach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, pokazach filmowych czy innych przedstawieniach. Z pomocą przychodzi audiodeskrypcja dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest to forma przekazywania sztuki i opisywania tego co dzieje się na scenie, boisku czy ekranie. Dzięki mobilnym systemom jakimi są systemy tourguide oraz audioguide osoby niewidome mogą w pełni uczestniczyć w organizowanym spotkaniu.

Napisz do nas