Okayo MTS-300 to wielojęzyczny, automatyczny system radiowej transmisji tourguide do przekazywania nagranych komunikatów audio. Innymi słowy to w pełni automatyczny system audioprzewodników. MTS-300 współpracuje z modułem GPS co oznacza, że nagrane audioprzewodniki uruchamiane są automatycznie po wejściu w ustalone indywidualnie koordynaty GPS.

MTS-300 to idealne rozwiązanie dla statków wycieczkowych, żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej, autokarów wycieczkowych, busów wycieczkowych i tour-busów.

MTS-300 to:

 • Transmisja audioprzewodnika w maks. 32 językach, Nawet 9999 audycji na 1 język
 • Możliwość korzystania na pokładzie statku lub pojazdu
 • 1 system do wykorzystania na pokładzie i poza nim – możliwość korzystania poza statkiem/pojazdem z użyciem mobilnego kieszonkowego nadajnika
 • Współpraca z systemem GPS i Glonass
 • 100-300 metrów zasięgu
 • wzmacniacz antenowy
 • odbiornik GPS
 • przyjazne oprogramowanie do zarządzania

MTS-300 umożliwia transmisję nagranych komunikatów głosowych (lub audioprzewodników) jednocześnie w kilku językach do wielu odbiorców wyposażonych w odbiorniki.

Komunikaty uruchamiają się samoczynnie gdy obiekt (statek, autokar) wejdzie w zakres uprzednio określonych koordynat GPS. Istnieje również możliwość ręcznego uruchamiania poszczególnych komunikatów lub nadania komunikatu na żywo.

W praktyce MTS-300 sprawdza się idealnie na przykład podczas rejsów statków wycieczkowych lub na pokładzie autokaru, gdy istnieje potrzeba przekazywania treści dotyczącej mijanych atrakcji

Korzyści z zastosowania systemu audioprzewodnika pokładowego MTS-300:

 • oszczędza pracę wielu przewodników i/lub tłumaczy
 • ogranicza hałas spowodowany nadawaniem komunikatów z głośników
 • wzbogaca ofertę turystyczną o informację turystyczną w wielu językach
 • automatyzuje obsługę dużych grup turystów
 • stanowi źródło dodatkowych dochodów

POBIERZ FOLDER OKAYO MTS-300

 

 

Napisz do nas