Nowoczesne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

2021 Magdalena

Nowoczesne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami tak jak osoby pełnosprawne chcą brać udział w wycieczkach z przewodnikiem czy niezależnie i samodzielnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i wystawach. W obiektach użyteczności publicznej, a w szczególności kulturalnych udogodnienia dla osób z różnym spektrum niepełnosprawności nie są jeszcze na porządku dziennym i nie są spotykane w każdym obiekcie. Osoby te spotykają się z wieloma utrudnieniami, a niekiedy nawet wykluczeniami uniemożliwiającymi aktywne uczestnictwo w wielu wydarzeniach, czy też po prostu – zwykłe zwiedzanie ekspozycji.

Bycie niezależnym i korzystanie z rozwiązań umożliwiających np. samodzielne przejście po wystawie są szczególnie ważne dla osóby z niepełnosprawnościami. W instytucjach kulturalnych czy innych placówkach użyteczności publicznej szczególnie ważne jest, aby wszyscy, niezależnie od poziomu sprawności mogli poruszać się po obiekcie i aby był on dostępny dla każdego

Jednym z nowoczesnych rozwiązań są systemy audioguide oraz tourguide, które są wielkim ułatwieniem dla osób z różnych grup: z dysfunkcjami wzroku, dzieci i osób starszych, z niepełnosprawnościami, noszących aparaty słuchowe. Dzięki systemom audioguide wszystkie te osoby mogą samodzielnie, bez potrzeby asysty zwiedzać np. ekspozycję w muzeum, a dzięki systemom tourguide uczestniczyć w wycieczce z przewodnikiem.

Powyższe urządzenia projektowane są już z myślą o potrzebach osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wyposażone są w czytelne wyświetlacze o wysokim kontraście, a także w wypustki na klawiaturze lub obudowie, które ułatwiają osobom niewidomym i niedowidzącym obsługę systemu. Regulacja dźwięku i jego szeroki zakres są pomocne szczególnie osobom niedosłyszącym, które mogą ustawić głośność odbiornika według swoich indywidualnych preferencji i nie muszą martwić się, że nie usłyszą przewodnika lub odtwarzanej audycji. Urządzenia projektowane są w taki sposób, aby pewnie leżały w dłoni i mogły być obsługiwane przez osoby np. z niepełnosprawnością ruchową. 

Audycje z urządzeń audioguide mogą uruchamiać się automatycznie dzięki czemu osoby z różnymi niepełnosprawnościami będą mogły bez pomocy osób trzecich zwiedzić wystawę i odsłuchać przygotowane nagrania. Mogą one prowadzić zwiedzającego po obiekcie, dzięki czemu może płynnie przejść i zapoznać się ze wszystkimi eksponatami, które znajdują się w placówce.

Jednym z kolejnych rozwiązań mogących znacząco poprawić jakość wizyty już w samym obiekcie jest pętla indukcyjna. Jest to system wspomagania słuchu dla osób z niepełnosprawnością słuchu, które korzystają z aparatów słuchowych lub implantów. Dzięki pętli indukcyjnej pozbawiony szumów i zakłóceń dźwięk dociera prosto do ucha osoby niedosłyszącej. Pętla indukcyjna może być zamontowana w przestrzeni np. poprowadzona pod dywanem w sali konferencyjnej, a także może występować w formie smyczy zakładanej na szyję, podpinanej bezpośrednio do urządzenia tourguide lub audioguide. 

Wiele z systemów tourguide posiada system HAC – Hearing Aid Compatibility dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą odbierać dźwięki bez dodatkowego elementu jakim jest wcześniej wspomniana naszyjna pętla indukcyjna.

Często osoby niewidome nie uczestniczą w widowiskach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, pokazach filmowych czy innych przedstawieniach. Z pomocą przychodzi audiodeskrypcja dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest to forma przekazywania sztuki i opisywania tego co dzieje się na scenie, boisku czy ekranie. Dzięki mobilnym systemom jakimi są systemy tourguide oraz audioguide osoby niewidome mogą w pełni uczestniczyć w organizowanym spotkaniu.

Jak widać istnieje szereg udogodnień oraz możliwości, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, mogły wybrać się na pokaz filmowy, wycieczkę z przewodnikiem czy zwiedzić ekspozycję muzealną. Systemy tourguide oraz audioguide mogą okazać się nieocenionym ułatwieniem i niekiedy jedyną możliwością, aby osoba z niepełnosprawnością ruchu, wzroku czy słuchu mogła niezależnie i samodzielnie brać udział w wielu aktywnościach, które jeszcze do niedawna były dostępne tylko dla osób pełnosprawnych.

Napisz do nas